การเกิดปัญหาช่องคลอดหลวมที่ต้อง รีแพร์ สาเหตุการเกิดปัญหาช่องคลอดหลวม สามารถแก้ไขได้ด้วยการทำ รีแพร์ โดยปัญหาช่องคลอดหลวมนั้นเกิดจากสาเหตุที่มี ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน หรือ ภาวะกระบังลมหย่อน

สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนที่เป็นต้นเหตุที่นำมาสู่ปัญหา ช่องคลอดหลวม ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์มาเป็นเวลานาน การตั้งครรภ์ การคลอดบุตรทางช่องคลอด การคลอดบุตรหลายคน รวมถึงบุตรมีตัวโต การทำคลอดที่ไม่ถูกวิธี อายุที่มากขึ้น ภาวะอ้วน-ผอม ผู้ที่ต้องออกแรงเกร็งช่องท้องเป็นประจำ เช่น การยกของหนัก ผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง เช่น ไอเรื้อรัง ท้องผูกเรื้อรัง มีก้อนในช่องท้อง ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงดันในช่องท้อง รวมถึงผู้ที่อยู่ใน วัยทอง ปัญหาทั้งหมดนี้ สามารถแก้ไขได้โดยการทำรีแพร์

แต่ก็ใช่ว่าทุกปัญหาที่กล่าวมานั้น จะสามารถรักษาให้หายได้ด้วยการทำรีแพร์ เพราะการทำ รีแพร์ เพื่อกระชับช่องคลอดแบบไม่ผ่าตัด สามารถทำให้ปัญหาช่องคลอดหลวมนั้นดีขึ้นได้เท่านั้น ไม่ได้ทำให้ปัญหาสุขภาพกายอย่างอื่นดีขึ้นแต่อย่างใด

ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน ถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำมาซึ่งอาการทางช่องคลอดของสาวๆได้ และการ กระชับช่องคลอด จะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้ปัญหาภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนนั้นดีขึ้น ทางการแพทย์นั้นแบ่งภาวะอุ้มเชิงกรานหย่อนแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

ช่องคลอดหลวม รีเเพร์ ได้ไหม
การหย่อนคล้อยของผนังช่องคลอดส่วนหน้า ซึ่งจะมีกระเพาะปัสสาวะหย่อนตาม หรือ กระเพาะปัสสาวะหย่อน (Cystocele) ทำให้เกิดอาการปวดหน่วงในอุ้งเชิงกราน หรือมีก้อนจุกที่ปากช่องคลอด ในกรณีนี้ แพทย์จะทำการแก้ไขด้วยการผ่าตัดรีแพร์ผนังช่องคลอดส่วนหน้า (Anterior Vaginal Repair)

การหย่อนคล้อยของผนังช่องคลอดส่วนหลัง ซึ่งจะมีลำไส้ส่วนทวารหนักหย่อนตาม หรือ ลำไส้หย่อน (Rectocele) ทำให้เกิดอาการปวดหน่วงในอุ้งเชิงกราน หรือมีก้อนจุกที่ปากช่องคลอด รวมถึงท้องผูก เพราะผนังที่ยื่นเป็นถุงเข้าไปทางช่องคลอดจะทำให้การขับถ่ายผิดปกติ ในกรณีนี้ แพทย์จะทำการแก้ไขด้วยการผ่าตัดรีแพร์ผนังช่องคลอดส่วนหลัง (Posterior Vaginal Repair)

มีการหย่อนคล้อยของผนังช่องคลอดทั้งส่วนหน้าและส่วนหลัง ในกรณีนี้ แพทย์จะทำการแก้ไขด้วยการผ่าตัดรีแพร์ผนังช่องคลอดทั้งส่วนหน้าและส่วนหลัง (A-P Repair หรือ Anterior-Posterior Vaginal Repair)

เมื่อตรวจพบว่า รูปแบบของภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน เป็นรูปแบบไหน ก็สามารถทำการ กระชับช่องคลอด ในผนังด้านนั้น ๆ เพื่อแก้ปัญหาช่องคลอดหย่อนคล้อยให้ตรงจุด หากอยู่ในระดับที่หนักมากต้องใช้การรักษาด้วยการผ่าตัดอย่างเดียว

การทำรีแพร์ แบบไม่ผ่าตัด มีข้อจำกัด อยู่ที่สามารถรักษาปัญหาช่องคลอดหลวมได้แค่ ระดับเริ่มต้นที่มีความย้อนคล้อยไม่มาก เท่านั้น หากมีความหย่อนคล้อยที่มากกว่านั้น อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการรักษา มาเป็นการผ่าตัดเพื่อกระชับช่องคลอดแทนการทำรีแพร์