ทำเนียบรัฐบาลฟิลิปปินส์เผยแพร่แถลงการณ์ เมื่อวันศุกร์ ว่านับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.นี้ ผู้ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานไม่ว่าเกี่ยวข้องกับสายงาน และกิจการประเภทใดก็ตาม ต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนตามเงื่อนไขของวัคซีนแต่ละชนิดเท่านั้น มิเช่นนั้น บุคคลดังกล่าวต้องรับผิดชอบค่าตรวจคัดกรองเอง ในกรณีมีความจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงาน

ขณะที่ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับการบริการด้านระบบขนส่งสาธารณะ ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครบทุกคน ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของการให้บริการต่อไป และสถานประกอบการทุกแห่งสามารถปฏิเสธให้บริการกับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบได้

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขของฟิลิปปินส์กำหนด “วันฉีดวัคซีนแห่งชาติ” ต่อเนื่อง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.นี้ โดยกำหนดเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชนอีก 15 ล้านคน

ปัจจุบัน ฟิลิปปินส์มีสถิติผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสมในประเทศอย่างน้อย 2,813,115 คน เพิ่มขึ้น 1,894 คน เสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 45,035 ราย เพิ่มขึ้น 170 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 1,421 คน และยังเหลือผู้ป่วยต้องรักษาตัวอยู่ในระบบอีกอย่างน้อย 29,105 คน